De priester en de duivel.

Charles M. Cavarra's - de priester en de duivel - gaat over een van de grootste raadsels van onze tijd.


Voer voor lezers: tip van de leesmaand februari.
 
De priester en de duivel.
 
Charles M. Cavarra's – de priester en de duivel – gaat over een van de grootste raadsels van onze tijd. Een hoogst diepgaand en controversieel boek dat de lezer bladzijde na bladzijde doet omslaan. Het verhaal is gebaseerd op ware gebeurtenissen in een Arcadisch dorp in het zuiden van Frankrijk. Vanaf het begin van de jaartelling, herbergde het dorp, historische persoonlijkheden en groepen, van vervolgde joden, Visigoten, Angelsaksen, tot aan de tempelridders. Al die jaren, hebben haar bewoners de meeste geheimen verborgen weten te houden voor de rest van de wereld. Deze geheimen bevatten religieus zeer gevoelige informatie. Veel onderzoekers hebben geprobeerd ze te ontrafelen, maar faalden daarin. Anderen zoals de Prior van Zion hebben fanatiek geprobeerd hun hand erop te leggen, maar ook dit mislukte. De pogingen om de verborgen esoterische geheimen van het mysterieuze dorp bloot te leggen, stopten nooit. Tot aan de laatst bekende poging, die plaats vond tijdens het DerdeRijk, onder direct bevel van Adolf Hitler, zonder veel succes overigens. Hieruit kan men het grote belang van zien van dit geheim, dat zelfs de nazi’s zich geroepen voelden het te doorgronden.  
In dit verbazingwekkende inspirende verhaal, heeft de schrijver zoveel als mogelijk historische informatie bijeengebracht, dat de lezer door een labyrint van gebeurtenissen meesleurt richting slot, vanaf 1781 tot aan 1905, toen een priester geroepen werd de kerk te leiden van dit mystieke dorp. Bij toeval stuitte hij op bepaalde aanwijzingen die naar de oplossing van het mysterie zouden kunnen leiden. Dit met de hulp van z’n trouwe huishoudster: samen beleefden ze een serie pijnlijke en gevaarlijke gebeurtenissen tot ze uiteindelijk alles oplosten. Helaas stierf de priester en de vraag gesteld wordt of hij het geheim dat de fundamenten van het christendom zou doen laten schudden, mee het graf in genomen heeft. De schrijver legt de eeuwenoude samenzweringen en moordencomplotten bloot, waarom dit grote mystieke geheim draait.
Voorlopig alleen in het engels te lezen als The Priest and the Devil.
 
Bestellen Amazon.com