Literatuur en internet gingen nooit echt goed samen. Het waren twee verschillende grootheden. Het eerste behoorde tot het domein van mensen die over het algemeen hypes als internet niet bepaald omarmden. Min of meer een hekel hadden aan het vluchtige karakter ervan. Toch lijkt er sprake van een voorzichtige kentering en gaan mensen die lezen en literatuur een warm hard toedragen in toemenende mate online. Deze trend komt niet alleen omdat internet zo langzamerhand volwassen aan het worden is en minder een medium is geworden voor elektronische nerds. Nee, voor een belangrijke deel komt dit door het succes van de e-readers en dan vooral van Apple's ipad. Dit elektronische wonder spreekt zelfs de meest verstokte boekenlezer tot de verbeelding. Dankzij het touchscreen is alleen het "omslaan" van een bladzijde al een ervaring op zich, een ervaring die in toemende mate voor een kentering in de boekenwereld zorgt. Daar profiteren zelfs de literaire tijdschriften van. Van oudsher het minst tot de verbeelding sprekende segment van de literatuur is op internet aan een ware inhaalslag bezig. Er zijn inmiddels al meer literaire tijdschriften online dan ze gedrukt in de boekhandel liggen. Om er een paar te noemen: Deus ex Machima, De Literaire Gids, Forum, Hermans-magazine, Revisor, De Brakke Hond, Noachs kat, Kladblok, Krakatau, Lava, De Papieren Man.
Op de volgende generatie e-readers zal men wellicht interactief kunnen lezen, dat wil zeggen zelf als hoofdpersoon in het verhaal participeren of bij een bepaalde scene van gedachte kunnen wisselen met de schrijver.
Nee, dankzij e-reader en internet is het lezen aan een nieuwe fase begonnen. Wie maalt er straks nog om het al of niet gedrukt zijn van een boek of literair tijdschrift?